Zaterdag 19 juli 2014 Prijskamp België

U bent van harte welkom op zaterdag 19 juli 2014 van 10:00 uur wanneer schapenstamboek TES haar jaarlijkse prijskamp in België organiseert.

In navolging van de vorige jaargangen zal ook dit jaar weer het neusje van de zalm op gebied van rastypische eigenschappen en met behoud van ontwikkeling vanuit België aan u worden getoond.

Een 15-tal inzenders zullen ongeveer 165 dieren tentoonstellen op het bedrijf van de
Familie Thijs
Sint-Pietersstraat 169
3300 Vissenaken –Tienen

Folder