Fokdoel

FOKREGLEMENT

Het uitgangspunt van het schapenstamboek TES is een fokkerij, die gericht is op de instandhouding en het zoveel mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de volbloed witte Texelaars.
Het fokdoel dat hierbij aansluit gaat uit van:

 • Exterieur: overeenkomstig de rasbeschrijving;
 • Lammmerenproduktie: een volwassen ooi werpt gemiddeld 2 lammeren;
 • Groeivermogen: snelle groei van de lammeren;
 • Gebruikseigenschappen: functionele schapen met een lange levensduur;
 • Slachtkwaliteit: optimalisatie van de karkaskwaliteit.

Rasbeschrijving

 • De Texelaar is een middelzwaar schaap.
 • De Texelaar lamt één keer per jaar af. Volwassen ooien werpen en zogen doorgaans twee lammeren per worp. De eerste worp van een ooi kan reeds op 1-jarige leeftijd plaatsvinden.
 • De Texelaar heeft een zeer goede slachtkwaliteit. De vetbedekking is optimaal.
 • Het lichaam van de Texelaar is ruim gebouwd, balkvormig en doet massaal aan.
 • De kop is sprekend, heeft goede verhoudingen en is voorzien van een recht neusbeen en een brede bek. Verder zijn een zwarte neusspiegel en een blanke beharing gewenst.
 • De hals is voldoende lang en correct geplaatst.
 • De romp is in zijn geheel best bespierd, met extra gevulde lenden en dijen. De voor-, midden- en achterhand vormen een evenredig geheel.
 • De voorhand is breed en diep, met een goed geplaatste, vrij lange schouder en een voldoende ver naar voren doorlopend borstbeen.
 • De middenhand is lang, breed met voldoende diepte in de ribben en brede, sterke lendenen.
 • De achterhand is breed terwijl het kruis lang en licht hellend is.
 • Het beenwerk is fijn van structuur, passend ontwikkeld, droog en krachtig. Het is zowel in gang en stand correct.
 • De romp is bedekt met een witte functionele vacht. De wol is fijn, gesloten en vast gestapeld en bevat geen overtollig wolvet. Kop en benen zijn onbewold en bedekt met wit haar.
 • De staart is fijn en heeft een passende lengte.

Lammerenproductie

 • Ooien moeten op éénjarige leeftijd kunnen aflammeren met een gemiddelde worpgrootte van 1,3 lam.
 • Tweejarige en oudere ooien moeten in staat zijn gemiddeld 2 lammeren per jaar te werpen

Groeivermogen

Lammeren moeten het vermogen hebben om op een leeftijd van 135 dagen een gewicht van 44 kilogram te behalen

Gebruikseigenschappen

 • Vlot en natuurlijk geboorteverloop.
 • Goede melkproduktie.
  De melkproduktie van een volwassen ooi moet zodanig zijn dat ze onder normale omstandigheden, twee lammeren kan grootbrengen en dat haar lammeren in de zoogperiode een groei van gemiddeld 300 gram/dag kunnen realiseren.
 • Lange levensduur.
  Een schaap moet minimaal zes jaar probleemloos kunnen functioneren. Om dit te realiseren moeten o.a. ademhalingsmoeilijkheden, uierproblemen (m.n. gevoeligheid voor mastitis), lijfbieden en gebitsafwijkingen d.m.v. selectie voorkomen worden.
 • Hoog aflampercentage
  Van de tweejarige en oudere gedekte ooien moet minimaal 95% aflammen.

Slachtkwaliteit

Bij de SEUROP-classificatie scoren 75% van de lammeren E of hoger. Lammeren hebben een aanhoudingspercentage van doorgaans 50% of meer. Uitstekende karkassamenstelling: gunstige vlees/been verhouding en optimale vetbedekking.

Genetische bijzonderheden of defecten

Schapenstamboek TES heeft de onderstaande genetische bijzonderheden of defecten vastgesteld. Bij verschillende genetische bijzonderheden of defecten wordt het dier verplaatst naar een andere klasse dan volbloed in de hoofdsectie.

 • Varkensbek;
 • Snoekbek;
 • Ontbreken van één of twee teelballen bij het mannelijke geslacht;
 • Eén of meerdere zwarte vlek(ken);
 • Vos;
 • Grimmel;
 • Vale vlek;
 • Blind;
 • Booroola;
 • Andere kleurslagen (Bijv.: Blauw, Das, Bont).

Schapenstamboek TES juni 2019.