FC

De werkgroep Foktechnische Zaken is door het bestuur van TES benoemd. De werkgroep houdt zich primair bezig met alle fokkerij aangelegenheden en brengt hierover desgevraagd advies uit.
Alle door de vereniging genomen besluiten naar aanleiding van adviezen van de werkgroep Foktechnische Zaken worden vastgelegd in het Fokreglement.
De commissie kan zich door fokkerijdeskundigen laten bijstaan.

Taken werkgroep Foktechnische Zaken:

  1. Evaluatie inspectieresultaten
  2. Organisatie inspectiedag
  3. Uitwerken en bewaken beleidsvisie
  4. Verantwoordelijk voor DNA-onderzoek in het kader van de Stamboekerkenning
  5. Ondersteunende fokkerij gegevens genereren
  6. Negatieve en positieve fokgegevens achterhalen
  7. Medeverantwoordelijk diverse predikaten
  8. Nieuwe ontwikkelingen in de fokkerij kritisch volgen en communiceren naar de leden