Scrapie-fokprogramma

Rekening houdende met de gevoeligheid van het VRQ-genotype voor klassieke scrapie en wetende dat ARR/ARR niet geheel ongevoelig is voor TSE (lees: atypische scrapie) heeft het bestuur van TES besloten om alleen eisen te stellen in het elimineren van de VRQ. Hierdoor wordt getracht om het VRQ-genotype weg te fokken uit de populatie waardoor er ruimte voor een diversiteit aan genotype binnen de populatie blijft. Uiteraard zijn fokkers die meer willen dan het elimineren van de VRQ (bijv uitsluitend een ARR/ARR kudde) hier vrij in.

Alle rammen waarvan bekend is/wordt dat ze het genotype VRQ hebben moeten worden geslacht. Bij de ooien met het genotype VRQ heeft u de keuze om deze ooien te slachten of op uw bedrijf te houden. Ze mogen echter niet meer doorverkocht worden naar een ander bedrijf.

TES-leden kunnen voor het genotyperen gebruik maken van swabs. Middels swabs kan wangslijmvlies worden afgenomen bij de schapen. Aan de hand van deze swabs kan het genotype bepaald worden. De swabs zijn door leden van TES gratis te verkrijgen op de Algemene Ledenvergaderingen.

Werkwijze:

Per dier steeds twee swabs gebruiken. Deze zitten verpakt in een papieren zakje. Op het papieren zakje moet u het bedrijfsnummer en het volgnummer van het dier schrijven. Als de swabs zijn afgenomen dan deze terug in het papieren zakje stoppen en deze dichtplakken.

LET OP: Alleen nog de swabs gebruiken die u verkregen heeft na 1 januari 2016. De swabs die u verkregen heeft vóór 2016 dus niet meer gebruiken !!!

Zie voor het afnemen van de swabs het document “Handleiding Bemonstering met Swabs”.

Nadat de swabs zijn afgenomen moet u het “Inzendformulier Scrapie-onderzoek” uitprinten en invullen. Dit formulier en de swabs opsturen in een envelop naar:

Scrapie-fokprogramma contactgegevens
Naam: Eurofins Genomics – Applied Genomics
Adres: Anzinger Straße 7 a
D-85560 Ebersberg (Duitsland)

Iedere maandag start het scrapie-onderzoek bij Eurofins. Swabs die voor maandag 12.00 uur in het lab zijn worden diezelfde dag nog meegenomen in dit onderzoek. Binnen 10 werkdagen volgt de uitslag.

De kosten voor TES-leden bedraagt 11,50 euro per dier (excl. 19,5% BTW). Administratiekosten per inzending zijn 6 euro (vast bedrag, onafhankelijk van het aantal monsters)

Let op:

  • Frankeer de envelop voldoende. Een papieren zakje, met daarin twee swabs, weegt 8 gram.
  • Een envelop naar Duitsland kan al gauw 6 dagen onderweg zijn voordat het op de plaats van bestemming is.
  • Vul op het inzendformulier ook uw email-adres in. Hierdoor ontvangt u per mail sneller de uitslag.
  • Scrapie-onderzoek dmv swabs wordt niet erkend voor export !!