Volledige stamboek erkenning voor TES

Op 15 maart jl. is aan schapenstamboek TES verleent op grond van artikel 4, eerste lid, van de Verordening, erkenning voor het bijhouden van een stamboek en de uitvoering van prestatieonderzoek en fokwaarde schatting voor de Texelaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a., b., en c., van de Verordening.

Nadat op 29-12-2011 reeds een voorlopige erkenning was verleend en op 05-02-2012 het laatste van de twee ontbrekende stukken was aangeleverd heeft het even op zich laten wachten om de definitieve brief van het PVE te mogen ontvangen.

Met deze erkenning is tevens ook onze fokwaarde berekening erkend en dient deze door collega stamboeken te worden overgenomen.