Verschijning TESselaar

De TESselaar verschijnt de laatste jaren meestal in de eerste week van elk (nieuw) kwartaal.
Zoals het er nu naar uitziet wil ik de verschijning elk kwartaal een maand opschuiven.
De redenen:
• · April nummer (wordt mei nummer): in de tweede helft van maart zit ik in de lammertijd.
Verder willen we het jaarverslag onder brengen in de TESselaar (kostenbesparend);
• · Juli nummer (wordt augustus nummer): vakantiemaand en meer tijd voor verslag
Marienheem;
• · Oktober nummer: wordt november nummer;
• · Januari nummer (wordt februari nummer): sluit beter aan op de TESdag en komt mij
persoonlijk ook beter uit.

Samenvattend: De TESselaar zal, zoals het nu lijkt uitkomen in de maanden:
Mei, Augustus, November en Februari.
Freek Heuvelman