TESselaar 2014 nummer 1

Geachte TESselaar lezer,

 

Komende week moet de TESselaar 2014 (1) bij u in de bus vallen. Tenminste als alles naar wens verloopt.

Voorheen bracht ik alles naar de drukker en voorzag ik de TESselaar van envelop, adressticker en postzegel.

Vanaf 2014 is Schapenstamboek TES in zee gegaan met Editoo.

Ik hoef nu de TESselaar alleen maar digitaal aan te leveren en zij drukken, sealen en verzenden de TESselaar.

En nu moet ik maar afwachten of het goed gaat.

Deze keer moet u een TESselaar en een rammenoverzicht aantreffen in een plastic folie (dus twee exemplaren).

Indien u:

• Geen TESselaar binnen een week hebt ontvangen of

• Of uw adresgegevens kloppen niet of

• Om één of andere reden iets niet goed is

Neem dan contact met mij op.

Ik ga ervan uit dat het goed komt en wens u al vast veel leesplezier.

 

Freek Heuvelman

06-29240658