TES reageert op brief GD

TES heeft in een brief aan de GD in duidelijke taal kenbaar gemaakt dat het niet conform de
afspraken is dat de GD de IDR gegevens gaat melden aan LNV. Deze meldingen zijn voorbehouden
aan de houder. De houder kan de GD wel machtigen om deze meldingen te doen. Dat de GD dit nu eigenhandig heeft besloten is tegen het zere been van TES aan. De TES-leden gaan TES-online
gebruiken waardoor ze zelf in staat zijn aan- en afvoer meldingen te verrichten. De brief aan de GD
zal gepubliceerd worden in de volgende editie van de TESselaar.