TES ernstig gedupeerd door penningmeester

Je hoort het regelmatig in verenigingsland, maar denkt dat het jouw club niet zal treffen. Schapenstamboek TES is financieel ernstig gedupeerd geraakt door toedoen van haar onlangs overleden penningmeester. Van financieel florerend en in goed vertrouwen naar “saldo bijna nul” en diep geschokt. Een en ander kwam pas aan het licht na het overlijden van de penningmeester. Op de ingelaste Buitengewone ledenvergadering van 6 juni jl., heeft het bestuur haar leden ingelicht over het bovenstaande. Twee leden hebben toegezegd TES van een forse financiële injectie te voorzien, zodat TES aan al haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur is er alles aan gelegen om TES financieel weer gezond te krijgen.