TES-dag zaterdag 17 januari 2015 aanvang 10 uur

Een traditie van TES is dat op de 3de zaterdag van januari de jaarlijkse TES-dag wordt georganiseerd.
Waarbij de laatste jaren de TES-dag werd ingevuld als rammen bespreekdag.
Ook dit jaar zal de TES-dag plaats vinden bij de familie Laan te Winkel (Winkelerweg 7, 1731 NL Winkel)
Inzendingen voor de rammen bespreekdag is open gesteld voor de Nederlandse leden en begunstigers van TES. U dient wel in bezit te zijn van een geldig zwoegervrij certificaat en de dieren dienen geënt te zijn voor Q-koorts.
De inschrijfformulieren zijn op te vragen bij B. Laan en we brengen geen inschrijfgelden in rekening. Hiervoor hebben we een mooi aanbod voor zowel de inzender als de bezoeker, namelijk:
  • Catalogus, maaltijd, koffie en frisdrank voor 10 euro of
  • Enkel de catalogus voor 3 euro
Graag de inschrijvingen versturen voor 3 januari 2015 aan:
B. Laan, Winkelerweg 7, 1731 NK Winkel
of per mail aan:
wolfederatie-west@kpnmail.nl