Tarievenlijst vanaf 01-01-2011

TES zet een scherp tarief in de markt. Door verregaande automatisering weet TES wederom
kostenbesparend te werken. De leden betalen nog slechts 1 euro per gedekte ooi. Voor geboren
lammeren en dekkingen wordt niets meer in rekening gebracht. Daarnaast blijven de tarieven voor de
contributie, TESonline en de najaarsinspectie ongewijzigd. Zie Tab Tarieven op de website.