Tarieven TES : 1 € per gedekte ooi

TES zet een scherp tarief in de markt. Door verregaande automatisering weet TES wederom
kostenbesparend te werken. Op de ledenvergadering van 21 mei is daarom besloten het tariefstelsel
aan te passen. Leden die gebruik maken van TESonline betalen vanaf 2010 nog slechts 1 euro per
gedekte ooi. Voor geboren lammeren en dekkingen wordt niets meer in rekening gebracht.
Daarnaast blijven de tarieven voor de contributie, TESonline en de najaarsinspectie ongewijzigd.