Stamboekerkenning

TES behoudt opnieuw haar erkenning als erkend volwaardige fokkerijorganisatie.

Alle door RVO.nl opgevraagde documenten en gegevens zijn zonder verder op- en of aanmerkingen akkoord bevonden.