Rammendag Tolbert gaat niet door

Helaas kan de rammendag op 7 februari a.s. in Tolbert geen doorgang vinden. T.g.v. het geringe aantal opgegeven dieren heeft de fokdagcommissie moeten besluiten om deze dag niet door te laten gaan.

Of de geringe belangstelling te wijten is aan de Q-koortsenting of dat het te maken heeft met de meningsverschillen met de noordelijke NTS besturen, is onduidelijk. De fokdag commissie heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat we er voor alle Texelaarfokkers een gelijkwaardig podium moeten bieden om hun dieren te etaleren. Wij betreuren het dat de noordelijke afdelingen van het NTS niet de moeite hebben genomen de dialoog met ons weer aan te gaan en te proberen de impasse te doorbreken. Voor de huidige commissie houdt het hiermee op. Wij bedanken alle getrouwe inzenders voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen de nieuwe commissie veel succes toe met het organiseren van de toekomstige keuringen.

Namens de FDC,

Rolf Scholtens en Lieuwe Vroom