Q-koortvaccinatie en keuringen

In de afgelopen jaren heeft de overheid gedoogd dat er niet gevaccineerd werd voor gesloten keuringen. Deze gedoogsituatie is ontstaan door een interpretatie van de tijdelijke wetgeving aangaande Q-koorts, hiervan was het ministerie op de hoogte.

N.a.v een incident heeft de dossierhouder van het ministerie aangekondigd dat men deze gedoogsituatie wilde beëindigen.

Over de ontstane situatie hebben we enkele keren overleg gevoerd met het ministerie en de nVWA. We hebben nadrukkelijk het belang van besloten keuringen onderbouwd alsmede hebben we aannemelijk gemaakt dat hier nagenoeg geen risico voor de verspreiding van Q-koorts bestaat.

Tenslotte heeft het ministerie medegedeeld dat men de besloten keuringen vanaf dit moment NIET meer zal gedogen.

Dit houdt in dat u de dieren die op een keuring of op een ander evenement komen moet vaccineren tegen Q-koorts.

 

Het ministerie beroept zich uitsluitend en alleen op de wetgeving, men heeft nauwelijks begrip voor het gegeven dat hier sprake is van een “nihil “ risico.

Gezien de onbevredigende argumentatie hebben we deze zaak op de agenda gezet van het komende beleidsoverleg met de directeur Dierziekten en Voedselveiligheid. We zullen het belang van besloten keuringen bepleiten zowel voor het behoud en het functioneren van de stamboekverenigingen als voor het behoud van een gezonde en vitale populatie fokdieren !

Gezien de politieke gevoeligheid van dit onderwerp en de lopende Q-koortsclaim verwachten we niet dat er op korte termijn verandering komt in het standpunt van het ministerie.

Bron: Platform KSG