Premieram keuring

Geintersseerden van harte welkom
Op zaterdag 21-08-2010 aanvang 09.30 u. wordt
ram 00919-00846
aangeboden voor voorlopig premieram
Eig : J. Deinum
Dit gaat door bij J. Deinum
Sopsum 3 8806 KA Achlum (Friesland)
0517- 452328

Op zaterdag 21-08-2010 aanvang 14.30 u. wordt
ram 04078-02131
aangeboden voor voorlopig premieram
Eig : B. Jenneboer/A.J. Westendorp
Dit gaat door bij A.J. Westendorp
Boekeloseweg 57 7548 AS Enschede (Usselo)
06-53408684
Op vrijdag 13-08-2010 , aanvang 13.30 u. wordt
ram 03938-04320
aangeboden voor voorlopig premieram.
Eig : C. Dekker/C. Verhage
Dit gaat door bij C. Dekker
Werendijkseweg 11 4374 NB Zoutelande
0118-562105