Premiekeuringen

Bent u van mening dat uw fokram in aanmerking kan komen voor een predikaat voorlopig premie,
definitief premie of keurram.
Kunt u dit voor 1 augustus 2011 kenbaar maken bij Bert Laan.