Predikaat VP ram

Op 13-07-2017 heeft ram NL 01755-86518 het predikaat VP ram gekregen.

Fokker G.F.M. Zum Grotenhoff te Saasveld.

Eigenaar Gebroeders Paulus te Boelenslaan.

Namens schapenstamboek TES hartelijk gefeliciteerd met dit behaalde predikaat.

paulus

foto Fronie Santema