Overgangsperiode voor slachthuizen en verzamelplaatsen

Voor slachthuizen en verzamelplaatsen is er een overgangstermijn vastgesteld van drie maanden.
Van 1 januari tot 1 april 2010 worden er vrijwel alleen conventioneel gemerkte dieren aangeboden op
verzamelplaatsen en bij slachterijen. Daarom hoeven slachterijen en verzamelplaatsen tot 1 april 2010
nog niets aan de databank te melden. Het papieren vervoersdocument blijft in deze periode wel
verplicht voor alle aan- en afvoer.
De overgangsperiode kan gebruikt worden om apparatuur en software te kiezen en de nieuwe manier
van werken te testen.