Open nederlandse witte texelaarkeuring in Bathmen 19 september a.s.

19 september a.s. organiseert TES haar open Nederlandse witte texelaar zomerkeuring.

Texelaarfokkers van alle witte texelaar stamboeken uit Nederland mogen hun dieren opgeven.

De op te geven schapen dienen zwoegervrij gecertificeerd en gevaccineerd te zijn tegen Q-koorts.

opgave’s kunnen tot 7 september worden ingezonden per mail naar schapenstamboek.TES@upcmail.nl

of per post naar B. Laan, Winkelerweg 7, 1731 NK Winkel.

voor info kunt u zich wenden tot B. Laan 06-51393382 of P.Boer 0521-597397.