Open Nederlandse witte Texelaarkeuring in Bathmen 15 september a.s.

15 september 2018 organiseert TES haar open Nederlandse witte Texelaar zomerkeuring. Texelaarfokkers van alle erkende witte Texelaar stamboeken uit Nederland mogen hun dieren opgeven. De op te geven schapen dienen zwoegervrij gecertificeerd en gevaccineerd te zijn tegen Q-koorts. Voor info en de inschrijfformulieren kunt u zich wenden tot B. Laan 06-51393382 of wolfederatie-west@kpnmail.nl. Tevens staan de inschrijfformulieren bij het tabblad Fokdag.

Inzenden van dieren is mogelijk tot 25 augustus 2018.

Per mail naar wolfederatie-west@kpnmail.nl of per post naar B. Laan, Winkelerweg 7, 1731 NK Winkel.