Op 20 september 2014 organiseert TES haar jaarlijkse open Nederlandse fokdag voor witte Texelaars.

Op zaterdag 20 september 2014 sluit schapenstamboek TES het zomerkeuring seizoen voor de witte Texelaars af. 32 inzenders uit geheel Nederland en aangesloten bij verschillende erkende schapenstamboeken voor de witte Texelaar zullen 220 dieren deze dag showen. Door de extra opgelegde beperkingen rondom Q-koorts is er een daling in het aantal ingezonden dieren, maar dit zal geen negatief effect hebben op de tentoongestelde kwaliteit van de aanwezige dieren. Deze zullen weer ruimschoots voorzien zijn van veel rastypische eigenschappen en de jury een pittige klus meegeven bij het plaatsen van de voorgebrachte dieren en dit alles zal wederom leiden tot een positieve discussies onder de bezoekers.

U bent van harte welkom op 20 september vanaf 09h30 in Manage ’t Ruiterkamp, Koekendijk 20, 7437 CK Bathmen om de door de collega fokkers tentoongestelde dieren te aanschouwen.