Nieuwe algemene transportregels

Bij een transport van maximaal 10 dieren zijn de administratieve eisen van de Transportverordening
niet van toepassing. Dus geen opleiding, geen vergunning en geen extra formulieren. Wel gelden
algemene eisen zoals de geschiktheid van dieren en vervoermiddel voor het transport.

Het Platform KSG is verheugd dat kleinschalige houders gevrijwaard worden van al dit papierwerk. Wij
zien dit als een belangrijk resultaat en een zekere erkenning van de kleine schapen- en
geitenhouders.

Bij een transport naar een slachthuis is volgens LNV de Transportverordening wel altijd van
toepassing. Bij een afstand van minder dan 65 km zijn geen opleiding en vervoersvergunning nodig.
Bij een afstand van meer dan 65 km zijn wel een opleiding en een vervoersvergunning nodig.
Bij aanhouding wordt getoetst of het transport bedrijfsmatig is. Het Platform KSG is van mening dat
het transport in het geval van slacht voor eigen consumptie niet-bedrijfsmatig is en dat de
Transportverordening daarom niet van toepassing is.

Zie de ‘Regelwijzer schapen en geiten’ op www.platform-ksg.nl voor nadere details.