Ledenvergadering

Op vrijdag 15 november 2013 om 19.30 uur vindt de najaarsvergadering plaats van schapenstamboek TES in zalencentrum de Schakel te Nijkerk.

Alle leden en begunstigers zijn van harte welkom om 19.30 uur. De agenda en de notulen van de vorige ledenvergadeing zijn terug te vinden in de TESselaar 2013-04.