Jaarrapportage fokkerijorganisatie 2016 ingediend

Als erkende fokkerijorganisatie dient schapenstamboek TES jaarlijks een jaarrapportage van het voorgaande jaar in te dienen bij RVO.nl. Op 13 april 2017 heeft schapenstamboek TES het verzoekt tot opstellen jaarrapportage fokkerijorganisatie van RVO.nl ontvangen. Op 15 mei 2017 is de jaarrapportage voor 2016 digitaal aangeleverd aan RVO.nl. Hiermee is de uiterlijke opleverdatum van 01 juni 2017 ruimschoots gehaald. Gezien de jaarrapportage over 2015 RVO.nl voldoende inzicht heeft gegeven over de stamboekhuishouding en er geen aanvullende informatie dan wel documenten zijn opgevraagd, gaat schapenstamboek TES er vanuit dat ook de recent ingediende jaarrapportage RVO.nl voldoende inzicht geeft in de stamboekhuishouding.

Ieder jaar wederom een intensief traject voor het verkrijgen van een goedgekeurde jaarrapportage.