Jaarlijkse inspecteursdag TES

Op zaterdag 25 augustus heeft de jaarlijkse inspecteursdag plaats gevonden op het bedrijf van Johan Hellwich. De inspecteurs en de leden van de werkgroep hebben tijdens de beoordeling van de getoonde dieren veel gediscuteerd, zodat in 2012 een uniforme najaarsinspectie zal plaats vinden bij de leden.
Speerpunt dit jaar was om duidelijk onderscheid te maken in de keuringsbalk per onderdeel, waardoor de kwaliteiten/beperkingen van het dier eenduidig worden weergegeven. Het volledige verslag zal in de komende TESselaar verschijnen. Met dank aan de familie Hellwich.