Inschrijving open landelijke keuring Bathmen op 20-09-2014 is geopend

Zoals voorgaande jaren organiseert schapenstamboek TES haar open landelijke keuring voor witte Texelaars in Nederland op de derde zaterdag van September (20 September 2014). De keuring zal worden gehouden in de manege ´t Ruiterkamp te Bathmen. Het is een prachtige gelegenheid uw dieren te showen en contacten te leggen met collega Texelaar fokkers.

Er geldt een vaccinatieplicht m.b.t. Q-koorts voor dieren die deelnemen aan de keuring. Het deelnemend bedrijf dient zwoegervrij gecertificeerd te zijn bij een van de erkende diergezondheidsorganisaties.

Dit alles moet leiden tot een geslaagde dag voor jong en oud. U als Texelaar fokker kunt ook deelnemen aan deze keuring!!

Het inschrijfgeld bedraagt 4,- euro per dier (uitgezonderd de stellen hiervoor hanteren we een gereduceerd stimuleringstarief) en de catalogus 7,- euro. De onkosten dienen voor aanvang van de keuring te worden voldaan bij het keuringssecretariaat in de manage. De catalogus ontvangt U op de fokdag zelf. Voor de reserve dieren, de afstammingsgroepen, bedrijfsgroepen en jeugd hoeft men geen inschrijfgeld te betalen!

Inschrijfformulieren kunt u aanvragen via: schapenstamboek.TES@upcmail.nl

De inschrijving sluit op 03 september 2014. Inschrijvingen na 03 september 2013 worden niet meer in behandeling genomen. Een week voor de keuringsdatum ontvangt iedere inzender een bevestiging van de deelname aan de keuring.

Voor vragen kunt u zich wenden tot: B. Laan Tel. 06-51393382 of P. Boer Tel. 0521-597397