Inschrijven voor deelname aan 8ste Landelijke TES fokdag kan tot 12h00

dinsdag 6 september.
Zoals gebruikelijk zal de 3de zaterdag van September (17 september 2011) voor de 8ste maal de
Landelijke TES fokdag plaats vinden. Wilt u ook als inzender deelnemen aan deze keuring dan kunt u
de inschrijfformulieren downloaden op de pagina fokdag. Inzending is open voor iedere witte Texelse
schapenfokker in Nederland die in bezit is van een zwoegervrij certificaat dat is uitgegeven door de
GD.

Let op !!! de heer Freek Heuvelman is per heden op vakantie. Verzenden van opgave daarom naar
oosteresweg2@hotmail.com of schapenstamboek.tes@chello.nl