In memoriam Johan Hellwich

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is het dierbare lid Johan Hellwich op maandag 30 juni jl. van ons heengegaan.
Wij wensen Joke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.
Namens,
Schapenstamboek TES

Johan Hellwich