In Memoriam A. Boer

Namens het bestuur van TES willen wij u in kennis stellen, dat op maandag 1 juni op 84-jarige leeftijd begunstiger de heer Bertus Boer is overleden.

De laatste tijd liet de gezondheid hem in de steek. Bertus Boer was een zeer gewaardeerd en bekend Texelaarfokker, met een uitgesproken mening. Ook na het beëindigen van zijn fokkerij bleef hij fokkers bezoeken en was hij regelmatig als bezoeker te zien op fokdagen. Bertus Boer kon enorm genieten van een schaap met een fraaie kop. De Texelaar was zijn grote passie.

Bertus heeft TES vanaf de oprichting een zeer warm hart toegedragen en is al die tijd begunstiger geweest.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Namens het bestuur van TES