Hygiëneprotocol voor geiten- en schapenbedrijven i.v.m. Q-koorts

LNV en VWS hebben een hygiëneprotocol opgesteld voor geiten- en schapenbedrijven met een
publieke functie. In dit protocol staan adviezen aan de kleinschalige bedrijven, zoals
kinderboerderijen, zorgboerderijen, dierentuinen, en bedrijven met lammetjesaaidagen. De adviezen
zijn bedoeld om de risico’s van overdracht van Q-koorts van schapen en geiten naar mensen te
beperken. Voor overige (kleinschalige) bedrijven zonder publieksfunctie is geen apart protocol
opgesteld. Het hygiëneprotocol bevat echter ook voor deze categorie nuttige adviezen.
Via onderstaande link vind je het hygiëneprotocol
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,3169799&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_docume
nt_id=2124959&p_node_id=2160660&p_mode=BROWSE