Heffing Diergezondheidsfonds

Voor de DGF-heffing schapen en Geiten 2011 bleven de tarieven en voorwaarden t.o.v. 2010 ongewijzigd. In 2011 was de heffing €25,- per UBN en €0,90 per dier. In September 2011 zijn de facturen door het Productschap Vee & Vlees verstuurd aan alle houders met meer dan 25 dieren. Eind 2011 was meer dan 85 % van het bedrag betaald.