Fokdag TES, sluit rumoerig keuringsseizoen 2011 af

Jaarlijks op de 3de zaterdag van september houdt Schapenstamboek TES haar fokdag te Bathmen als
laatste in de rij van de reeks landelijke fokdagen.
Zo is in het verleden schriftelijk afgesproken met de andere Texelaar stamboeken dat we elkaars
keuringsdatums zullen respecteren.
Het keuringsseizoen was in 2011 zeer rumoerig door de regels omtrent de Q-koorts en de certificering
rondom de zwoegerziekte. Hierdoor vonden minder keuringen plaats en waren het aantal aanwezige
dieren op de keuringen beduidend lager. Gelukkig waren er afgelopen zaterdag voldoende dieren
aanwezig. Grotere aantallen zijn natuurlijk altijd van harte welkom.
De kwaliteit van het mannelijk fokmateriaal was dit jaar weer van zeer hoog niveau, zodat de jury een
zware taak had om de juiste volgorde te bepalen. Dit kon het grote aantal van aanwezige
schapenfokkers duidelijk merken, want persoonlijke smaken van de ochtend jury kon in de middag
anders uitpakken. De verschillen waren dan ook vaak zeer klein tussen de verschillende kopnummers.
Ook dit jaar werd weer bevestigd dat TES met een combinatie van Rasuitstraling, Bespiering en
Ontwikkeling uit de pas loopt met andere fokdagen. Dit wordt ook gewaardeerd door de bezoekers die
als echte Texelaar liefhebber jaarlijks de keuring met veel plezier bezoeken.
Voor uitslagen en foto’s zie button fokdag.