Fokdag TES, kroon op keuringsseizoen 2010

Schapenstamboek TES was met haar fokdag te Bathmen als laatste in de rij van de reeks landelijke
fokdagen. Schapenstamboek TES weet ieder jaar zowel inzender als bezoeker te fascineren met de
kwaliteit van de aanwezige dieren. Roem alom voor de inzenders met het getoonde. TES lijkt qua
kwaliteit steeds verder uit de pas te lopen in vergelijking met andere fokdagen. Een combinatie van
Rasuitstraling, Bespiering en Ontwikkeling maken deze fokdag tot de top van de Benelux. De jury
prees de kwaliteit en had vaak de grootste moeite keuzes te maken in de plaatsing. In een enkel geval
verkoos de jury rasuitstraling boven ontwikkeling omdat de ontwikkeling alleen geen hogere plaats
rechtvaardigde, maar dit waren uitzonderingen. Het merendeel van de dieren wisten rasuitstraling en
ontwikkeling prima te combineren. Uit het bezoekersaantal blijkt dat ieder jaar meer en meer
liefhebbers de weg naar Bathmen weten te vinden. Dit moet voor de leden van TES een signaal zijn
dat de ingeslagen fokrichting een juiste keuze was/is.
Voor uitslagen en foto’s zie button fokdag.