Europese verordening voor de handel in fokdieren

Op 13-03-2014 waren alle stamboeken uitgenodigd bij EZ in Den Haag om input te leveren aan de nieuwe verordening voor handel in en de invoer van fokdieren en levende producten ervan. Vanuit de schapensector was de opkomst beperkt met alleen de deelname van Schapenstamboek TES, het Swifter stamboek en het Suffolk stamboek.

In 2012 is de eerste fase van de nieuwe verordening gestart met het opstellen van een Working document. Na 2 jaar van radio stilte zal volgende week de 2de fase starten met het overeenkomen van de opgestelde artikelen in het Europese Parlement. Hierover zal vanuit verschillende kanten nog voldoende lobby werkt worden verricht, zodat over 18 maanden de nieuwe verordening naar verwachting van kracht zal gaan. Binnen de schapen/gieten- en varkenssector waren de discussiepunten summier gezien we reeds op de goede weg zijn. Binnen de runder- en paardensector duurde de discussie langer en zijn enkele aanbevelingen gedaan.

De nieuwe verordening brengt voor TES de nodige kansen. Zo zullen de internationale leden meer gesteund worden door EZ, wanneer ze worden gehinderd in hun handelsactiviteiten. Daarnaast zullen enkele kleine aanpassingen verricht moeten worden op het afstammingsbewijs en zullen de controles van de stamboeken landelijk maar ook door Brussel worden opgeschaald.

Daarnaast werd gemeld dat naar verwachting de tijdelijke erkenning van 5 jaar zal gaan vervallen. Stamboeken die reeds erkend zijn blijven erkend wanneer men jaarlijkse de jaarrapportage blijft uitvoeren.