Erelid

Op de Algemene Ledenvergadering van 17-11-2017 heeft het bestuur van T.E.S gemeend Patrick Piters voor te dragen als erelid.

Dit voorstel is unaniem door de leden aanvaard.

Patrick, Hartelijk gefeliciteerd namens het bestuur en de leden van T.E.S.