Bestuursmodel

De namen bij de bestuursfuncties zijn ingevuld:
Voorzitter: Patrick Piters
Vice Voorzitter: Pieter Boer
Penningmeester: Cees Verhage
Secretaris: Johan Dossche
Bestuurslid 1 (foktechnische zaken): Bert Laan
Bestuurslid 2 (keuringen / TES dag): Pieter Boer