Beoordeling jaarrapportage fokkerijorganisatie 2016

De jaarrapportage 2016 heeft voldoende inzicht gegeven in de stamboekhuishouding.
Hiermee blijft de erkenning in stand.

Schapenstamboek TES heeft als eerste fokkerijorganisatie binnen de schapensector een sluitende jaarrapportage 2016 ingediend en volgens RVO.nl voldaan aan de rapportageplicht.