Beoordeling fokprogramma

Op 9 april 2019 heeft RVO.nl het fokprogramma van schapenstamboek TES goedgekeurd. Naar aanleiding van het fokprogramma heeft schapenstamboek TES haar reglementen geüpdate en gepubliceerd op de website. De leden hebben het bestuur op de algemene ledenvergadering van 17 mei 2019 mandaat verleend om de wijzigingen in de reglementen door te voeren.

  • Beoordeling fokprogramma