Belgische Texelaarfokkers tonen interesse voor TES

TES heeft een honder-tal Belgische texelaarfokkers aangeschreven voor een info-middag. De eerste
aanmeldingen zijn reeds binnen. Datum en plaats volgen.