Belgische TES prijskamp te Wavre op zaterdag 25 juli

Op de Belgische Nationale feestdag van 21 juli jongstleden waren er veel top schapen te bewonderen op de interprovinciale prijskamp te Strijtem.

Heeft u deze toppers gemist?

Dan kan je sommigen nogmaals aanschouwen samen met het neusje van de zalm uit de weiden van diverse Belgische TES-leden en TES-begunstigers op de 5de TES-prijskamp op zaterdag 25 juli te Waver.

Deze zal plaats vinden op zaterdag 25 juli 2015 aanvang 09.30 u. te Wavre (Waver). In de hal MANIFAGRI aan de Avenue Solvay 5 (Solvaylaan 5) te Wavre (Waver).

Wij hopen U er te mogen begroeten.