Behoud erkenning fokkerijorganisatie

Jaarlijks dient iedere fokkerijorganisatie in Nederland haar jaarrapportage in te dienen voor 1 juli. TES heeft de jaarrapportage van 2015 op 16 juni ingediend bij RVO.nl. De bij RVO.nl aangeleverde documenten en gegevens zijn zonder verder op- en of aanmerkingen akkoord bevonden, waardoor TES voldaan heeft aan de jaarlijkse rapportageplicht en de erkenning in stand blijft.