Algemene Ledenvergadering.

Op vrijdag 18 november 2011 om 19.30u. gaat onze algemene ledenvergadering door in zaal De
Schakel te Nijkerk. De leden en begunstigers ontvingen de agenda met de vorige TESselaar.