A ram bij TES

Ram 4726-1767 van Louis de Reuver is opgenomen met A 92 . Deze ram was ook al kampioen bij de
oude rammen tijdens de vorige TES keuring. Voor het verslag klik op inspectierapport.