6e Belgische TES prijskamp

Op 16 juli 2016 vind de 6e Belgische TES prijskamp plaats , informatie over deze dag kunt U vinden in de folder.

Mochten er nog Belgische leden/donateurs willen inschrijven voor deze prijskamp dan kan dit tot 20 juni 2016.

Informatie over de prijskamp en de inschrijfformulieren kunt U hieronder vinden.

REGLEMENTPRIJSKAMPTESTEXEL

InschrijfformulierBelgischeTESPrijskampvraagprogramma

InschrijfformulierBelgischeTESPrijskampindividueledieren

InschrijfformulierBelgischeTESPrijskampooimetlam(meren)

InschrijfformulierBelgischeTESPrijskamptweetallen

InschrijfformulierBelgischeTESPrijskampdrietallen

InschrijfformulierBelgischeTESPrijskampviertallen