30 Juli Opendag/Fokdag Belgische TES fokkers

P/A karmenhoekstraat 24 Hansbeke – Belgie

Op zaterdag 30 juli van 14.00 tot 18.00 uur zullen onze Belgische leden hun dieren ten toon stellen.
Om ook in België proberen iets van de grond te krijgen zal deze opendag gepaard gaan met een
keuring. Uiteraard gaan wij (fokkers in Nederland) deze dag bezoeken.

Belangstellenden uit Noord Nederland die graag mee willen rijden of willen carpoolen kunnen contact
opnemen met Freek Heuvelman tel. 06-2924 0658.

Freek Heuvelman