In Memoriam J. Lamtink

Namens het bestuur van TES willen wij u kennis geven dat op zaterdagavond j.l. onze donateur Jan Lamtink is overleden.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Namens bestuur van TES