10 jarig jubileum TES zeer geslaagd.

Op zaterdag 6 juli 2013 heeft schapenstamboek TES middels een familiedag haar 10 jarig bestaan gevierd.

De fraaie weersomstandigheden deze dag weerspiegelen de huidige gang van zaken binnen schapenstamboek TES, maar ook de opkomst van ruim 80 personen was overweldigend te noemen.

 

Voorafgaande aan de high-tea werd het jubileum boek 10 jaar TES uitgereikt door de redacteur Freek Heuvelman aan Hans IJnsen en de huidige voorzitter.

Hans stond samen met onder andere Gert van Diest aan de wieg van schapenstamboek TES door in mei 2003 hun opgestelde plannen van die tijd te ontwikkelen.

 

Geïnteresseerden kunnen het boek 10 jaar Schapenstamboek TES genaamd:

Een terugblik als uitdaging voor de toekomst” bestellen door overmaken van € 20 (incl. portokosten) op rekeningnummer NL 18 RABO 0321 7460 15 t.n.v. Schapenstamboek TES onder vermelding van: Boek 10 jaar TES.

 

Foto’s van deze dag zijn te bekijken via onderstaande link:

http://www.mijnalbum.nl/Album=NCBOQFZC