Nieuws


Nieuwe Voorlopig Premieram

op 13 september 2018

Ram 04078-02850 fokker B. Laan te Winkel, eigenaar is fokker Mts. S.T. + N. Vellenga – Nauta te Eenrum mag op grond van de getoonde nakomelingen zich Voorlopig Premieram noemen, een felicitatie waard voor de fokker en eigenaar.


Open Nederlandse witte Texelaarkeuring in Bathmen 15 september a.s.

op 6 augustus 2018

15 september 2018 organiseert TES haar open Nederlandse witte Texelaar zomerkeuring. Texelaarfokkers van alle erkende witte Texelaar stamboeken uit Nederland mogen hun dieren opgeven. De op te geven schapen dienen zwoegervrij gecertificeerd en gevaccineerd te zijn tegen Q-koorts. Voor info en de inschrijfformulieren kunt u zich wenden tot B. Laan 06-51393382 of wolfederatie-west@kpnmail.nl. Tevens staan de inschrijfformulieren bij het tabblad Fokdag.

Inzenden van dieren is mogelijk tot 25 augustus 2018.

Per mail naar wolfederatie-west@kpnmail.nl of per post naar B. Laan, Winkelerweg 7, 1731 NK Winkel.


Nieuwe Voorlopig Premieram

op 30 juli 2018

Ram 01851-68495 fokker Mts van Aken te Etten, eigenaren zijn de fokkers en de Comb. H en P. Piters te Cadier en Keer mag op grond van de getoonde nakomelingen zich Voorlopig Premieram noemen, een felicitatie waard voor de eigenaren.

 


TES ernstig gedupeerd door penningmeester

op 7 juni 2018

Je hoort het regelmatig in verenigingsland, maar denkt dat het jouw club niet zal treffen. Schapenstamboek TES is financieel ernstig gedupeerd geraakt door toedoen van haar onlangs overleden penningmeester. Van financieel florerend en in goed vertrouwen naar “saldo bijna nul” en diep geschokt. Een en ander kwam pas aan het licht na het overlijden van de penningmeester. Op de ingelaste Buitengewone ledenvergadering van 6 juni jl., heeft het bestuur haar leden ingelicht over het bovenstaande. Twee leden hebben toegezegd TES van een forse financiële injectie te voorzien, zodat TES aan al haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur is er alles aan gelegen om TES financieel weer gezond te krijgen.


op 4 april 2018

foto van Gerrit Crum.


op 18 december 2017

Beeldresultaat voor platen santa en rendier

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018!

Het bestuur van T.E.S.


Erelid

op 18 november 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 17-11-2017 heeft het bestuur van T.E.S gemeend Patrick Piters voor te dragen als erelid.

Dit voorstel is unaniem door de leden aanvaard.

Patrick, Hartelijk gefeliciteerd namens het bestuur en de leden van T.E.S.


TESselaar 2017(4)

op 4 november 2017

De TESselaar 2017(4) het november nummer is verschenen en verzonden.
Heeft u nog geen TESselaar ontvangen neem dan contact op met Freek Heuvelman 06-2924 0658