FC

De werkgroep Foktechnische Zaken is door het bestuur van TES benoemd. De werkgroep houdt zich primair bezig met alle fokkerij aangelegenheden en brengt hierover desgevraagd advies uit.
Alle door de vereniging genomen besluiten naar aanleiding van adviezen van de werkgroep Foktechnische Zaken worden vastgelegd in het Fokreglement.
De commissie kan zich door fokkerijdeskundigen laten bijstaan.

Taken werkgroep Foktechnische Zaken:

 1. Evaluatie inspectieresultaten
 2. Organisatie inspectiedag
 3. Uitwerken en bewaken beleidsvisie
 4. Verantwoordelijk voor DNA-onderzoek in het kader van de Stamboekerkenning
 5. Ondersteunende fokkerij gegevens genereren
 6. Negatieve en positieve fokgegevens achterhalen
 7. Medeverantwoordelijk diverse predikaten
 8. Nieuwe ontwikkelingen in de fokkerij kritisch volgen en communiceren naar de leden
 9. Ect…

Agenda

Maand Datum Activiteit
Januari 19th saturday TES-dag Nederland.
Februari t/m April Realiseren foktechnisch jaarverslag + visie komend jaar o.b.v. kerncijfers en fokdoel.
Mei Nakomelingenonderzoek i.v.m. eisen Europese erkenning. Op basis van steekproef worden er bij een fokker en dieren aangewezen voor onderzoek.
Juni Bedrijfsbezoeken werkgroep Foktechnische zaken.
Juli 25th sunday Belgian TES show.

 • Premieram
 • Keurram
 • Preferente ram
 • Elite Ooi
 • Najaarsinspectie
Augustus 25th saturday Keuring: Voorlopige premieram / Definitieve premieram / Keurram / Preferente Ram / Elite ooi / Inspectiedag FC en inspecteurs i.v.m. inspectieseizoen.
September 19th saturday National Open Dutch TES show (this show is held annually on the third Saturday of September)
December Maken agenda + voorbereidingen komend jaar
Te downloaden: Eisen predicaat keuring ram en elite ooi
Opgaveformulier predicaten en najaarsinspectie